ביטול הגבלת רישיון נהיגה לחייבים בהוצאה לפועל

בשנים האחרונות בעקבות משבר הקורונה שפקד אותנו, לא מעט נהגי מוניות אשר עד אותה תקופה התפרנסו בכבוד, נכנסו לסחרור כלכלי אשר ברוב המקרים הסתיים בחובות גדולים ופתיחה של תיקי הוצאה לפועל מצד הנושים.

עד שנת 2022, המשמעות של פתיחת תיק הוצאה לפועל הייתה לא רק משמעות של חיובים, עיקולים וכדומה אלא גם משמעות מעשית אשר מנעה מציבור הנהגים לעסוק במקצוע –אך החדשות הטובות הן שהחל מפברואר 2022, הכנסת אישרה את הצעתו של שר המשפטים לביטול הגבלת רישיון נהיגה לחייבים בהוצאה לפועל.

עורך דין מומחה פשיטת רגל

ביטול הגבלת רישיון נהיגה לחייבים בהוצאה לפועל

התפיסה המודרנית בעולם המערבי היא לפעול לשיקום כלכלי של החייב והחזרתו למעגל היצרני. כתוצאה מכך, ביטול הגבלת רישיון נהיגה משרת את התפיסה הרווחת בצמצום המגבלות שמוטלות על החייב.

על פי דברי החוק, הצרת צעדיו של החייב בהוצאת לפועל פוגעת בחופש התנועה שלו, יכולותיו להגיע לעבודה או בכלל לעבוד במקרה של נהגים מקצועיים. בסופו של דבר,  המחוקק הבין שמדובר באמצעי לחץ פסול אשר לא תורם לשיקומו של החייב אשר נאלץ להתמודד עם אינספור לחצים מבית ומחוץ.

תקופת הקורונה כמקרה בוחן ברשות האכיפה והגבייה

באופן מפתיע דווקא תקופת הקורונה שהובילה לגל חדש של תיקים בהוצאה לפועל, היא הגורם העיקרי לביטול הגבלת רישיון נהיגה לחייבים בהוצאה לפועל.

במהלך, תקופת הקורונה הוקפאה זמנית הסמכות של רשמי ההוצאה לפועל להגביל את רישיון הנהיגה של חייבים. הקפאה זו בוצעה במטרה לצמצם התקהלויות בתחבורה הציבורית ובמטרה להקל על ציבור החייבים אשר התקשה להתנייד בצורה בטוחה. ההנחה הבסיסית של נציגי ההוצאה לפועל הייתה שהקפאה זמנית זו תפגע בהיקפי הגבייה בהוצאה לפועל – אך בפועל, הנחה זו התגלתה כלא נכונה ובזמן אמת, היקף הגבייה בהוצאה לפועל לא ירד בכלל.

לאור התוצאות שהתקבלו במהלך תקופת הקורונה, שר המשפטים ורשות האכיפה והגבייה הובילו מהלך לביטול הסמכות החוקית אשר מאפשרת לרשמי ההוצאה לפועל להטיל הגבלות על רישיון הנהיגה של חייבים.

לסיכום, ביטול הגבלת רישיון נהיגה לחייבים בהוצאה לפועל היא פעולה לא מידתית, לא מוצדקת ומגבילה במיוחד אשר יכולה לפגוע בצורה ישירה ביכולותיו של החייב לשקם את עצמו מבחינה כלכלית.

הגבלת רישיון נהיגה לחייבים בהוצאה לפועל היא סנקציה ישנה, אשר אינה מתאימה למציאות היומיומית. רשות האכיפה והגבייה חייבת לנקוט באמצעי גבייה יעילים, אך מידתיים כך שכל חייב יוכל גם להתפרנס ולהתנהל בצורה נורמטיבית, לצד החזרת חובותיו לנושים השונים.